Weerbaarheid?

Weerbaarheid?

Weerbaar zijn, weerbaar worden. Weerbaarheid, wat betekent dat eigenlijk?

Vaak hoor je een woord en daar heb je dan een duidelijk beeld van…denk je. Fiets…dat is een frame met twee wielen en een stuur….maar een racefiets is ook een fiets, een electrische fiets ook enzovoort. Bij concepten of gevoelsmatige dingen is dat vaak erg moeilijk. Het zijn vaak subjectieve (emotionele en herinneringsafhankelijke) betekenissen die zo’n woord krijgt.

Eerlijkheid,Respect, Weerbaarheid. Het zijn allemaal woorden die ‘relatief’ zijn. Kun je er dan wel wat mee in Kungfu? Waar alles toch effectief en efficiënt moet zijn?

 

Natuurlijk kun je daar dan iets mee. Beginnende met eerlijkheid. Bij ons is het grondbeginsel: Eerlijk zijn. Eerlijk tegen jezelf en eerlijk tegen anderen. Eerlijkheid is weliswaar relatief, maar voor een ieder af te meten aan redelijk objectieve maatstaven. We weten van onszelf vaak niet wanneer we liegen, maar als we het bewust doen, weten we het wel. Als we de redenen erachter weten (de subjectieve beoordeling), dan wordt vaak al duidelijk of het liegen eerlijk of oneerlijk is. Er zijn legio aan voorbeelden, maar denk er maar eens over na.

 

 

Respect is een moeilijk woord. Eerlijk is nog te beschrijven. Als iets groen is en we zeggen dat het rood is, dan liegen we (ALS we weten dat het eigenlijk groen is). Dan is dus zeggen dat groen groen is, eerlijker dan zeggen dat het rood is. Dat we de kleur lelijk vinden, is dan nog steeds eerlijker dan zeggen dat het rood is, ondanks het weglaten dat het groen is. Maar bij respect ligt het anders. Respect heeft te maken met verwachtingspatronen en bieden van ruimte daarin. Respect heeft te maken met betrouwbaarheid van ageren en het accepteren van de manier waarop dit gebeurt. Zo is het nooit mogelijk om ‘respect’ af te dwingen, slechts angst. Dat is niet accepteren, maar ondergaan van. Respect kun je ook nooit ‘verwachten’, omdat het een wederzijds begrip van verwachtingspatronen is.

 

 

 

Weerbaarheid is zo niet nog moeilijker definieerbaar. Terwijl eerlijkheid te bevatten valt binnen feiten, is een verwachtingspatroon soms afhankelijk van emoties, welke gebaseerd zijn op instincten, chemische processen en soms incorrecte denkbeelden. Respect, weliswaar moeilijker te definiëren dan eerlijkheid, heeft nog wel een begrenzing die voor veel mensen als vergelijkbaar wordt beschouwd. Voor weerbaarheid is dit iets anders. Weerbaarheid is de manier waarop we omgaan met eerlijkheid of het gebrek er aan, als wel met respect of het gebrek er aan. Waarom nu die twee? Mensen zijn voor een groot deel nog dierlijk emotioneel, maar ook voor een groot deel inmiddels ontwikkeld tot een cognitieve soort. We kunnen veel beïnvloeden van wat we voelen en doen, door er over na te denken. We zijn er na duizenden jaren achter gekomen dat er een bepaalde structuur bestaat, waarin consistente duidelijkheid ontstaat in huidige en toekomstige interacties. Dit is uiteindelijk uitgegroeid tot wat we nu ‘wetenschap’ noemen. Maar in de meest algemene zin van het woord, is het gewoon logica. Logica is afwegen welke actie welke reactie heeft en waarom dit consistent is. Als we over straat lopen, vertelt onze logica ons, dat we niet hoeven te verwachten dat de eerste de beste persoon die we tegenkomen ons een slag in de nek wil verkopen. Dit komt door lichaamshouding, gezichtsuitdrukking, aandachtsrichting en nog een aantal aspecten van non-verbale communicatie die we onbewust allemaal uiten. Zo ook, is het ‘logisch’ dat wanneer we met iemand praten die we goed kennen, we geen afwijkend gedrag verwachten in situaties die een kopie van eerdere situaties zijn met dezelfde persoon. Indien dit wel gebeurt zijn we vaak geschokt en weten niet hoe we hier mee om moeten gaan. In dat korte moment dat we ons geen raad weten met de signalen die binnenkomen, zijn we niet ‘weerbaar’. We dreigen daardoor irrationeel te reageren op een (voor ons) irrationele situatie (twee keer fout is niet goed). Weerbaarheid is het vermogen om om te gaan met afwijkingen in zowel verwachtingspatronen (respect), als de mogelijkheid dat iets of iemand niet is wat we denken dat iets of iemand is (eerlijkheid). In de lessen gaan we op verschillende niveau’s in op hoe mensen reageren vanuit verschillende respons mechanismen van het lichaam en geest. Wanneer deze reactie een risico vormt voor verdere acties, is het eerst van essentieel belang ons hiervan bewust te zijn en de gevolgen te overzien. We kunnen nooit alles voorzien, maar we kunnen wel mechanismen in ons denken en handelen inbouwen die ons helpen zoveel mogelijk voorzienigheid weg te nemen. Dit vormt een weerbaarheid in ieder veld waar we dit in trainen.

 

Opbouw van de les

Bij de School van de Tijger werken we volgens een periode planning die meerdere weken en soms maanden behelst. Zo valt binnen een periode planning een stuk conditietraining gericht op bepaalde spiergroepen die tijdens de periode bij technieken van belang zijn, maar ook het rekken van van het lichaam, om ruimte te maken voor het optimaal kunnen uitvoeren van technieken.

De lesopbouw op zich bevat altijd de volgende onderdelen:

Het aan-groeten.

Gewrichten en spieren opwarmen om blessures te voorkomen.

Conditietraining en basis bewegingen.

{Afhankelijk van de lesstof, wordt er vervolgens rekken, vorm, applicatie, sparren of leeuwendans beoefend}

 

 

Het af-groeten

 

 

Principes

Basis van Kung Fu

 Kung Fu is verre van alleen een fysieke aangelegenheid. Natuurlijk train je om vormen en handelingen te leren, maar om er de juiste toepassing voor te vinden, is het belangrijk om ook de theorie van Kung Fu en het innerlijke ervan te kennen. Niet alleen ervan af te weten, maar sommige dingen zijn nog belangrijker om je eigen te maken dan de vorm.

 In films (het medium dat ons meestal aanmoedigt om een martial arts te gaan leren), is er altijd een goede en een kwade kant. De kwade kant heeft bepaalde eigenschappen die eigenlijk altijd tot problemen leiden. De goede kant kan ook tot problemen leiden, maar meestal per ongeluk. Ondanks dat deze films uit het verre oosten komen, waar wij als westerlingen vaak weinig begrijpen van culturele verschillen, begrijpen we toch de begrippen (zelfs de nuances) die in de films naar voren komen (Goed, Kwaad, Eer, Respect). Deze begrippen zijn niet door de filmmakers bedacht, maar zoals je waarschijnlijk wel zult begrijpen komen die voort uit de martial arts zelf (doorvlochten met lokale cultuur, die vaak het onbegrip oproept).

Moraal van het verhaal

Al sinds een aantal eeuwen kent de martial arts een globale morale code. Degene die ik hier voorzet wordt de Shaolin Moraal genoemd (maar iemand met gezond verstand komt zelf tot vergelijkbare regels), welke afgeleid zijn van de 12 Shaolin Ethieken, de 10 Shaolin Verboden en de 10 Shaolin Geboden. Hoewel deze uit een andere tijd en cultuur komen, kun je een redelijk goede algemene noemer vinden in alle regels.

Natuurlijk zijn die regels die voorkomen uit een periode die andere normen en waarden kende dan wij nu. Sommige dingen lijken vanzelfsprekend (vergis je niet, ze lezen is iets anders dan ze leven), maar andere zijn soms nu niet meer helemaal mogelijk: Wreedheid en misdaad een halt toe te roepen kan maar tot een bepaalde hoogte, sommige dingen zijn werk van de politie (dat moet je niet weerhouden om bij de politie te gaan overigens). Vroeger was het iets duidelijker wie een misdadiger was en wie niet. De grenzen hiervoor lagen anders. Tegenwoordig kan voor de een iemand die door rood rijdt een misdadiger zijn, voor de ander iemand die een ander vermoord.

In vrijwel alle vechtkunsten die een basis in Boeddhisme of Taoïsme hebben, kennen een verwerking van de volgende regels, ik noem ze hier voor de koppeling aan Hung Gar ‘De Tien Tijgers van Kanton’:

 • Handel altijd rustig en spreek rustig
 • Wees eerlijk en open, maar tegelijk nederig en leergierig (ook als je iemand helpt)
 • Wees vriendelijk en genereus
 • Help anderen, of ze nu zwak zijn of gewoon hulp nodig hebben
 • Voorkom misbruik, ruzie en wreedheid (begin deze nooit zelf en voorkom ze waar mogelijk, eindig ze zonder wreedheid te begaan)
 • Leer vol discipline en met diepgang
 • Wees voorbereid op situaties, houd controle
 • Heb respect voor je meester, voorouders van je lijn en alle kungfu stijlen
 • Heb respect voor je medeleerlingen en school
 • Bescherm en verspreid de kennis van Kung Fu aan de juiste personen

Deze ‘tien tijgers’ zijn de verzameling van de eerder genoemde regels. De waarheid is echter ver van mooi: De regels zijn niet van het begin van de Kungfu, echter vanuit het boeddhisme en Taoïsme zijn deze leerstellingen doorgesijpeld in de scholen die naast Kungfu ook boeddhistisch of Taoïstisch waren. Er waren vroeger legio aan Kungfu scholen die zich niet aan morele of ‘ridderlijke’ codes hielden. De betere scholen leerden alleen leerlingen die zich een toonbeeld toonden voor de school (dit verwachten wij binnen onze school ook). De mindere scholen gaven les voor veel geld en vonden het allemaal wel best wat je verder deed. 

Stijlen – Hung (Gar) Kuen

Stijlen – Hung (Gar) Kuen

Traditionele Hung Gar Vuistvormen

Ondanks het feit dat veel scholen onnoemelijk veel verschillende vormen/vormpjes opnoemen als onderdeel van Hung Gar, zijn er eigenlijk maar 4 basis vormen die van belang zijn. De overige zijn hergegroepeerde technieken om geleidelijk aan de grotere vormen te leren.

De 4 zuilen zijn:

 • Gung Gee Fok Fu Kuen
 • Fu Hok Seung Ying Kuen
 • Sap Sin Kuen
 • Tit Sin Kuen

Deze zuilen bevatten alle technieken van Wong Fei Hung Hung Gar Kungfu en op de juiste manier getraind geven ze je alle inzichten in Chi Kung en Techniek. Alle scholen binnen de Chiu Chi Ling Hung Gar Association beginnen met de Moi Fa Kuen vorm. Deze is binnen alle scholen gelijk en is essentieel bij het leren van standen en houdingen. Binnen de Stichting School van de Tijger hebben we bovendien de Lau Hu Quan, ofwel Tijger School Vuistvorm. Deze wordt naast de Moi Fa Kuen getraind om de samenvoeging van elementen die richten op evenwicht, lenigheid en richtingsgevoel.

Overige Traditionele Vuistvormen

Naast de vier zuilen van Hung Gar vuistvormen, zijn er vele geadopteerde vormen en vormen van scholen die niet meer zo bekend zijn, maar waarvan de waarde volgens Hung Gar leiding onmisbaar is en moet worden meegenomen in de ontwikkeling. Voorbeelden hiervan zijn: Lau Gar vormen, Mok Gar en Chow Gar.

Wapenvormen

Naast de vuistvormen, waar een Kungfu leerling mee begint, zijn er ook vele wapenvormen, om er een aantal te noemen: Enkel Mes, Dubbel Vlindermes (niet de europese ‘vlindermessen’, maar zeer korte breedzwaardvormige messen), sabel, recht zwaard (Jian), Breed zwaard (Dao), Staf (kort, lang, pakua), Speer, Helbaard, 3delige staf, waaier, voetenbank. Dit zijn niet alle mogelijkheden, maar wel de veel voorkomenden. Niet ieder wapen is voor iedere leerling weggelegd, echter is King Monkey Staff een standaard onderdeel van de basisontwikkeling.

Fladderen met die vleugels

Fladderen met die vleugels

Naar aanleiding van wat onderwerpen die de laatste paar dagen in mijn beeld voorbij komen, wil ik het hebben over ‘The butterfly effect’ of ook wel ‘de chaostheorie’ genoemd.

Voor hen die niet weten wat de definitie hiervan is:

De chaostheorie is de populaire benaming voor het gebied binnen de wiskunde dat het gedrag van niet-lineaire dynamische systemen (Engels: Dynamical systems of systeemtheorie) onderzoekt. De officiële naam binnen de wiskunde is dynamische systemen. Het onderzoekt omstandigheden waarbij deterministische chaos optreedt en welke eigenschappen die heeft. Het begrip chaos heeft hierbij een technische betekenis, te onderscheiden van het losse alledaagse woordgebruik. Deterministische chaos betekent dat de schijnbare wanorde toch exact bepaald is en geordend tot stand komt volgens een algoritme of rekenregel. Bijvoorbeeld een differentiaalvergelijkingof recursie. Het gebied is bijzonder praktisch want de stabiliteit en betrouwbaarheid van systemen wordt ermee onderzocht.

In het engels vertaalt het begrip ‘butterfly effect’ zich naar:

The butterfly effect is the concept that small causes can have large effects. Initially, it was used with weather prediction but later the term became a metaphor used in and out of science.

Hoe hangen deze twee samen, terwijl het een een bijna wetenschappelijke definitie lijkt en de ander te benoeming van een ‘urban legend’? Wel, zoals je aan het eind van de Engelse zin al ziet: ‘in and out of science’ (in en buiten de wetenschap). De chaostheorie wordt vaak uitgelegd aan de hand van de het ‘vlinder effect’.

Nu is de eerste vraag: Hoe wetenschappelijk is ‘the butterfly effect’ en hoe begrijpelijk is de ‘chaostheorie’? Eerst de makkelijke vraag:

Is het per definitie waar dat het slaan van een paar vleugels van het schijnbaar lichtste insect met de grootste vleugels van invloed op het weer aan de andere kant van de wereld?

Nee. Maar waarom zeggen we dat dan? Door films als ‘The Butterfly effect’ wordt de waarde van een mensenleven en zijn invloed ernstig over het paard getild. Daarnaast klinkt het heel aannemelijk: Een vlinder beweegt zijn vleugels en verplaatst daarmee lucht om zich heen. Dus ja, die moleculen botsen weer met andere enzovoort en uiteindelijk ontstaat een orkaan.

De bedenker van die onwijsheid is voorbij gegaan aan werkelijke wetenschap zoals Newton hem heeft weten te observeren en vastleggen in de wetten van thermodynamica en fysica en latere wetenschappers als Maxwell en Boltzmann hebben verfijnd voor specifieke stoffen. We hebben op aarde met een zeer zwakke kracht, die erg belangrijk is voor ons leven: Aantrekkingskracht. Deze kracht is afhankelijk van de massa van een object en heeft effect op alle andere krachten, ook beweging en warmte.

We gaan even terug naar de vlinder en daarna zal ik uitleggen wat dit nu met kungfu te maken heeft.

De reden dat een vlinder met zijn vleugels kan slaan, is omdat de aarde een atmosfeer heeft, bestaande uit een mengsel van gassen. De reden dat hij het doet, is voor voortbeweging. Omdat de aantrekkingskracht die de gassen aan de aardoppervlakte houdt, groter effect heeft op de massa van de vlinder (die uit vaste stof bestaat). Daarom MOET hij wel met zijn vleugels slaan. Hij doet dit zo hard en veel als nodig is om in de lucht te blijven tot hij zijn doel heeft bereikt.

Wat gebeurt er ondertussen met de energie die vrijkomt van de slag van de vleugels? Die wordt ‘afgebroken’ door de zwakke kracht namelijk de aantrekkingskracht van de aarde die op alle atomen in de gassen die deze energie ontvangen effect heeft. De slag van een vlinder heeft na luttele centimeters al geen effect meer op omringende gas waarden, niet in warmte of in beweging. Zeker niet aangezien er op hetzelfde moment nog andere kinetische energie wordt verplaatst tussen die atomen en moleculen in de verschillende gassen (Zonnewarmte, wind, samen vormen die een luchtdruk etc). Met andere woorden, zelfs op een windstille beschutte en bewolkte dag (wat niet samen kan maar oke), kan een vlinder in onze realiteit GEEN orkaan aan de andere kant van de wereld ontketenen. Maar het idee is leuk. Omdat het effectief niet kan, is het ook als metafoor wat mij betreft gefaald.

Dus, niet alles heeft effect op al het andere (als test mag je morgen voor je deur vijf keer met je armen wapperen en kijken of in Ermelo de luchtdruk ook maar een duizendste bar verandert.).

Kungfu heeft met actie-reactie te maken. Oorzaak-gevolg, stimulus-respons. De wat moeilijkere benaming: Causaliteit.

Soms willen we dat dingen gebeuren zoals we ze graag zien, maar dit gebeurt niet altijd. Dit heeft met wens en werkelijkheid te maken. Om de vruchten in de werkelijkheid te plukken van iets dat je graag wilt, moet je er om denken dat je 1. Eerlijk bent en 2. Kritisch bent. In die volgorde. Eigenlijk wordt je kritisch wanneer je eerlijk bent. Veel mensen die horen van het Vlinder effect, of de chaostheorie krijgen direct beeldflitsen in hun hoofd van Aston Kutcher of andere acteur in vergelijkbare situatie, waarin alles werkelijk lijkt te werken. Ze zullen bij een enigszins kloppende argumentatie dat een vlinder een orkaan kan ontketenen instemmend knikken, zonder zelf er over na te denken.

Tijdens de lessen van kungfu, MOET je kritisch zijn. MOET je eerlijk zijn. Je moet tegen jezelf kunnen zeggen: Dit doe ik, maar ik begrijp het niet. Want dan kun je een vraag stellen. Of ‘dit begrijp ik, maar ik ben het er niet mee eens’. Dan kun je in discussie over de haalbaarheid of effectiviteit van een techniek of oefening aangaan. En ja, omdat kungfu zit in alles wat we doen, is dit uiteindelijk door te trekken in al je acties in het leven. Of het nu je werk is of je familie. Dit is ook waarom ik het volgende gezegde heb gemaakt:

 Wanneer door logica gedwongen, bepaalt onze eerlijkheid onze redelijkheid.

in het Engels is hij iets ‘poetischer’

When logically inclined, honesty frames the view of reason

In veel boeken over kungfu lees je vaak dat je moet zoeken naar een goede leraar en dat je moet uitkijken dat je niet jarenlang een oefening doet die geen effectiviteit bevat. Dit wordt vaak ook wel ‘fladderen en bloemetjes uitvoeringen’ genoemd. ‘Flowery movements and embroidery techniques’. Wees hier altijd kritisch op! Ook bij mij natuurlijk.

Fladderen met die vleugels

Be careful what you wish for

Ken je de uitdrukking: ‘Pas op wat je wenst, het kan zomaar uitkomen’?

Vaak gaat het bij deze uitspraak om negatieve gevolgen van wat je zegt te willen. ‘Wou dat je eens ophield met zeuren’, ‘Soms zou ik wensen dat ik wat minder hoefde te doen’. Dit zijn ogenschijnlijk simpele beklagingen over een emotie die je hebt over iets dat nu gebeurt. Wat er vaak gebeurt na zo’n uitspraak is dat je omgeving zich gaat aanpassen om zichzelf beter te voelen bij de emotie die jij hebt geuit. Mensen voelen zich bezwaard om je nog eens iets te vragen, dus ‘ze houden op met zeuren’, ook wanneer het uiteindelijk resulteert in ‘maar je vertelt mij ook nooit iets!’ (iets dat je toch graag wilde? Of toch niet?). Of je baas vermoedt dat je liever iets anders doet dus stuurt langzaam aan (misschien wel onbewust) op een afvloeiingsregeling of probeert je in een andere functie te plaatsen, zodat zijn bedrijf optimaal blijft functioneren met een werknemer die liever minder doet.

Dit zijn zo een paar rare voorbeelden en je vraagt je misschien af wat dit met Kungfu te maken heeft. Nou, alles natuurlijk. Het begint met zelfkennis en eindigt met herkennen van actie reactie cyclussen. Denk maar eens na over een oefening die je tijdens de training hebt geleerd, zoals een vlinderpalmwering. Niet echt een moeilijke techniek, wel een techniek die verfijning vereist. Met brede ellebogen werkt het niet. Wanneer de handen lui tegen elkaar hangen werkt het niet, als je de handen te ver uit elkaar houdt is het geen ‘vlinder’palm meer, maar vervolgens werkt het ook al niet. En dan hebben we het alleen nog maar over de structuur. De manier waarop de houding wordt gezet om de structuur te ondersteunen en welke richting je instapt, bepalen hoe je met de techniek om kunt gaan. Train je de techniek goed, dan ontstaat er ruimte in je bewustzijn wanneer iemand je benadert (Niet alleen aanvalt) met een opmerking of verzoek waar je voorheen al snel ‘heads on’ of ‘hard op hard’ tegen in zou zijn gegaan. Nu zul je al sneller sturen in het verzoek of de opmerking. Het gaat dus verder dan een techniek in lichamelijke zin. Ook je emotie en cognitief (denkvermogen) inzicht verruimen zich of worden flexibeler. Dat is toch waar het ook om gaat: Veerbaarheid is weerbaarheid.

Waarom ik dit stukje eigenlijk schrijf is, omdat we sinds gisteren een belangrijke lijn hebben gepasseerd. Als school wilde ik graag dat de principes en werkwijze van de school duidelijker naar voren zouden komen en dat een aantal obstakels waar ik als ‘ongespecificeerd vrije activiteit’ tegen aan liep, uit de weg zou kunnen ruimen. Dit kon door een vereniging of een stichting te worden. Voor beide is wat te zeggen, maar uiteindelijk hebben we (Ik, Riccardo, Marc, Ed en Alex) gekozen voor de stichtingsvorm. Wat voor mij wel belangrijk is, is dat de verandering ook vooruitgang met zich mee brengt (en hier komt dan het stukje ‘pas op wat je wenst). Bij de eerste vergadering hebben we een doel voor 2018 gesteld dat naast het groeien van de kinder- en jeugdgroep, ook de volwassenengroep weer moest groeien (Richtlijn was 50% meer leerlingen). Inmiddels is dit doel al na 2 maanden gehaald! Daarvoor kan ik alleen de leerlingen zelf bedanken,  omdat we nog niet eens de tijd hebben gehad om de promotie aan te scherpen. Nu is de vraag geworden: Wat nu? Natuurlijk is het duidelijk dat er meer mensen op zoek zijn naar goede kungfu dan wij als bestuur dachten en dat is fijn om te weten en we zullen er ook alles aan doen om mensen kenbaar te maken dat we er zijn!

What did you wish for? / Wat heb jij gewenst?

Wist je dat…

Proeflessen op vaste dagen

Om de continuïteit in de reguliere lessen te waarborgen, zijn er vaste dagen voor de proeflessen. Wil je eens een les meemaken, kijk dan onder ‘School-School Kalender’ bij Proeflessen wanneer dit kan. De algemene regel geldt dat er 1x in de twee maanden een week voor proeflessen is.

 

Nieuwe kalender

Nieuwe kalender

Ach, als we dan toch aan de lenteschoonmaak en vernieuwing van de organisatie bezig zijn, laten we dan meteen ook wat achterstallig onderhoud aanpakken.

De kalender/rooster/lestijden pagina is veranderd (Onder ‘School-School kalender’). Het is nu een maandoverzicht, maar daarnaast heeft het een Google integratie met Maps enzovoort. Allemaal lekker technisch, maar puntje bij paaltje: Het is wel makkelijker zo.

Bestuur

Bestuur

Hallo, mogen wij ons even voorstellen?

Wij zijn het bestuur van Kungfu Stichting School van de Tijger.

(meer…)

Zacht, zo hard als het kan

Zacht, zo hard als het kan

You yin your yang?

Wie met Kungfu in aanraking komt (om te leren), moet weten wat Yin en Yang zijn.

Het ‘Dao’ of Tajitu teken in het midden van ons logo vertegenwoordigt Tao en de verandering van Yin en Yang. Wellicht is het je bekend dat dit de verandering van uitersten naar uitersten is (de zwarte stip is het begin van de ontwikkeling naar het grote deel zwart, waar dan de witte stip weer het begin is van de ontwikkeling naar het grote witte deel).

Wat waarschijnlijk minder goed in het geheugen ligt, is wat Yin is en wat Yang is. Leerlingen die de lessen hebben bijgewoond waar het benoemd werd, weten dat het eigenlijk niet echt uit maakt, maar dat er van historie uit wel een redenering achter zit, dat zwart Yin wordt genoemd en wit Yang. Als je naar een hoge berg kijkt (waar er in China nogal wat van zijn), dan heeft de berg ‘twee’ kanten (natuurlijk is een berg niet plat en niet vierkant), een warme belichte kant en een koude schaduw kant. De warme lichte kant, straalt warmte uit, terwijl de schaduw kant ‘koude’ lijkt uit te stralen. Dit is echter niet het geval. De koude kant onttrekt warmte aan zijn omgeving. Zo is het ook niet helemaal waar dat de lichte kant warmte uitstraalt, maar ook reflecteert. Het is echter wel waar Yin en Yang hun oorspronkelijke betekenis vandaan hebben.

In Kungfu (Wudang T’ai Chi en Shaolin Kungfu), geldt dat Yin een absorberende opbouwende beweging is en Yang een explosieve ontladende beweging is. 

Breath in, breath out

De training van Kungfu heeft natuurlijk te maken met het kunnen gebruiken van deze twee uitersten. Denk er goed om dat Yin en Yang geen gedefinieerde waarden zijn zoals wel vaker in het westen de misvatting is. Yin en Yang zijn niet bijvoorbeeld ‘mannelijk’ of ‘vrouwelijk’. Je kunt hooguit zeggen dat Yin of Yang op een bepaald moment ‘meer mannelijk’ of ‘meer vrouwelijk’ is.

Yin en Yang zijn beter te vertalen naar ‘meer in’ en ‘meer uit’. Een glijdende schaal dus. Als je dit begrijpt, zul je veel van Kungfu en andere aspecten van het leven kunnen leren. Het wordt dan duidelijk dat bijvoorbeeld een beweging vooruit kan gaan, maar toch Yin kan zijn. Of achteruit en toch Yang. Waar iemand die de begrippen niet goed begrijpt, al snel zal zeggen dat alle vooruit gaande bewegingen Yang zullen zijn, en terug gaande bewegingen Yin, zie je hopelijk nu, dat het niet de beweging is die Yin of Yang is, maar een beweging afhankelijk van de intentie ‘meer yin’ of ‘meer yang’ is.

In de Chinese geneeskunde worden dezelfde woorden op dezelfde wijze gebruikt, maar dan voor de gezondheid. Iemand die warm is, straalt warmte uit en is daarom Yang (ontladende energie). Maar soms is het afhankelijk van de locatie, waardoor iets een yin’ Yang energie kan zijn. Dus door een opbouw van energie, straalt een gebied. Om hier niet te veel informatie te geven waardoor je door de bomen het bos niet meer ziet, zal ik het daarbij laten.

Now you are more Yin

Voordat je een stoot geeft focus je je en zet je je lichaam zo, dat je effectief bent en energie hebt om te stoten. Voordat je een blok zet, verplaats je je lichaam zo dat het met minimale energie van binnen, maximale energie van buiten kan ontvangen. Dit is allemaal een opbouw van Yin, voor Yang (dan wel uitgaand, dan wel inkomend). Zoals bij alles, gaat het om voorbereiding. Voorbereiding (Yin) is alleen mogelijk als je de tijd neemt om een situatie te analyseren. Je kunt alleen een oplossing vinden, als je de onderdelen nodig voor de oplossing, hebt geleerd. Ook dit is allemaal Yin, in voorbereiding op Yang.

Kungfu is Yin en Yang gebruiken in beweging en kracht. Kungfu is ook leren gebruik te maken van de beweging, de kracht en de verschuiving van Yin naar Yang en andersom. 

Winst op Fighting Dragons Martial Arts Tournament!

Winst op Fighting Dragons Martial Arts Tournament!

Diverse leerlingen van de School van de Tijger zijn in de prijzen gevallen op het toernooi ‘Fighting Dragons Martial Arts Tournament’, 12 maart jongstleden. Dieuwke de Haan bemachtigde de eerste plaats in haar poule. Joey Overeem won brons in een sterke ploeg. Hij gooide wel hoge ogen bij de jury met zijn uitstraling! Lokming Ngai en Justin Wong waren verrassend goed in hun plotseling toegevoegde zwaard uitvoeringen (deze waren niet ingepland, maar ze lieten zien dat ze dit echt goed konden) en behaalden beide derde plaatsen hier mee, echt super! Alex moest zelfs een extra gevecht om de tweede of derde plaats bij zijn poule, waar hij uiteindelijk de sterkere was. Kevin, waar hij later die dag ook nog sanda tegen moest en duidelijk meer ervaring had, heeft er geen slecht gevoel over. Bij het toernooi heeft de School van de Tijger en iedereen die de school vertegenwoordigde een goede indruk gemaakt, door vriendelijkheid, hulpvaardigheid en houding. Iedereen bedankt, vooral ook Marc Eenenaam, die naast de coaching van Alex op zich nam, ook nog heeft gejureerd! Volgende keer nog beter!

Seminar Shaolin Kungfu van master Liu Peng

IMG_20161105_163130IMG_20161105_164356IMG_20161105_163346

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Geen actie foto’s (nog) helaas, maar de dag was zeer geslaagd. Zeer vermoeiend, maar ook zeer geslaagd.

Wanneer, wat en hoe? Nou, zaterdag 5 november 2016 was er een Seminar Shaolin Kungfu door Master Liu Peng (In de derde foto in het midden) bij FHMA (FengHuang Martial Arts- www.fhma.nl) in Almere.

Samen met oud leerling van de School van de Tijger, Riccardo Bonnema, ging ik er naar toe. Dit met een aantal petten op. Zowel als een geweldig leer moment voor mezelf, motivatie voor eigen ontwikkeling, interesse natuurlijk voor alle kungfu stijlen, toenadering voor de KFVN (www.kfvn.nl) en gewoon actief zijn.

Voor al die opgegeven punten is het bezoek geslaagd. Ik had drie dagen later nog spierpijn, een goed inzicht in verwantschap tussen stijlen en afgeleiden, open en goed contact met Robert en Vincent, nieuwe opties voor de toekomst en veel te overdenken.

Hopelijk kom er nog snel actie foto’s bij. Stay Tuned.

 

 

Zacht, zo hard als het kan

Morgen verandering, vandaag kungfu

29198

Als je wilt veranderen, kun je kiezen om dit op willekeurig moment te doen. Maar er is een groot probleem met kiezen van wanneer je dit wilt en wanneer je het moet doen.

Ons lichaam, ondanks dat we anders denken, wordt vooral beheerd door reflexen en instincten. De meeste van die instincten zijn heel oud. Je hebt wellicht wel eens gehoord over het ‘reptielenbrein’, of ‘Rex’. Dit komt voort uit de denkwijze van Triune. Deze theorie is bedacht door de wetenschapper Paul D. McLean. Hij was er van overtuigd, door gedegen onderzoek, dat de hersenen uit drie lagen bestond. Namelijk het ‘oer’-deel van de hersenen, het ‘ontwikkelde’ deel dat ook wel het ‘limbische’ deel wordt genoemd en het cognitieve deel, het vermogen te plannen, abstraheren en daarmee taal en gedachten te ontwikkelen. Hoewel deze theorie al enige tijd geleden aan de kant is geschoven, is het in mijn ogen niet geheel onjuist. Het is wellicht kortzichtig, maar het Triune brein is wel degelijk van belang om te onthouden. Het klopt namelijk in historische zin wel. Het is echter wat abstracter om te begrijpen. De hersenen bestaan niet werkelijk uit 3 lagen, maar de vermogens die er in huizen zijn te verdelen in 3 categorieën. Dit komt wel degelijk door de evolutionaire historie van het zenuwstelsel.  Helaas staart de wetenschap zich wel eens blind op bepaalde dingen en is zijn model en theorie ‘ontzenuwd’ door verkeerde aannames met betrekking tot de huidige staat van de genoemde referentie soorten (reptielen, vogels, etc).

 

Het bovenstaande stukje is bedoeld als achtergrond van de volgende beoordeling:

Ons zenuwstelsel in zijn geheelheid is gericht op veiligheid. Veiligheid wordt in grote mate vergeleken (door de instinctieve wpid-380954_277857165591820_269252209785649_899028_455585366_ngedragingen) met rust gedrag (Ik zal het even niet op het woord ‘lui’ gooien). Als we iets plannen, blijven we dus plannen. ‘Morgenochtend, ga ik direct beginnen!’….en vervolgens vergeet je toevallig de wekker te zetten of probeert te vergeten dat je eigenlijk heel vroeg al weg moet, waardoor het allemaal helemaal niet kan. Vaak schuiven we het makkelijk nog 10 minuten, een uur of een dag vooruit. Dit komt omdat de verandering veel onzekerheid meebrengt. Nu denk je misschien: Ja, maar daar ben ik me toch van bewust?! Dan doe ik daar toch iets aan?! Nou…eh…eigenlijk…nee. Dat doe je niet. Je bent je misschien bewust van de onzekerheid, maar niet van wat die onzekerheid in neurologisch aspect inhoudt. De zenuwen zijn paden door je lichaam, die je handelen volgen. Pak een kop op van de tafel, dat wordt bijna autonoom gedaan: je denkt aan de beker, maar niet aan hoe je hand en arm naar de beker toe moeten. Dat heb je namelijk al eerder eens gedaan en nu doet je lichaam het vanzelf. Dit soort autonome processen zien veel mensen die zich niet erg bewust van dingen zijn als: geen vrije wil. Dit geeft aan dat men het begrip ‘vrije wil’ niet begrijpt en daar eerst aan moet werken. Instinctief reageert het zenuwstelsel op onzekerheid met direct zoeken naar een veilige bekende manier van handelen. Dat bevat dus niet jouw gekozen verandering.

Wat gebeurt er nu eigenlijk en wat kunnen we er aan doen (en wat heeft dat met ‘vandaag kungu’ te maken)?

Niet iedere verandering kun je direct doorvoeren en niet iedere verandering moet je plannen. Veranderingen die op anderen invloed hebben en op meer dan 1 aspect van je leven, vereisen vaak wel een stukje onderzoek en voorbereiding.

Echter, iedere verandering moet je beginnen met ‘Nu ga ik het doen!’, nooit met ‘straks’, of ‘Dan en dan start ik’. Ook als je morgenochtend pas voor de eerste keer gaat opdrukken of Yoga oefeningen gaat doen. Doe er nu direct ook 1 als oefening.

Waarom? Nou, je hersenen doen dingen uit twee redenen: Straf en belonen.

Ja kom op zeg, we zijn niet in de middeleeuwen! Nee, maar helaas willen je hersenen leren op twee manieren (eigenlijk 3, maar de derde is even niet van belang, behalve bij Kungfu training): Het lichaam reageert het hevigste op angst/pijn en positieve neurologische stimulans. Met andere woorden, je kunt zorgen dat je lichaam iets niet doet door pijn, of juist welwillend is tegenover een gedrag door je goed te voelen. Goed voelen kun je niet even aanzetten, daarvoor kun je de volgende oefening gebruiken:

wakeup-easy

Stel, je wilt meer gaan rekken. Daarvoor heb je in de ochtend in je gedachten tijd in geruimd. Prima. Maar je instincten en reflexen zullen liever volgens het normale patroon in bed blijven liggen. Wat je nu doet is, je zorgt dat je direct je gewrichten warm/los maakt en vervolgens rek je alvast een stukje. Wordt je bewust van het feit dat je net hebt gedaan wat je morgen pas zou doen en dat het lukte. Wat er nu in je hersenen gebeurt is erg interessant. Je voelt je goed over het feit dat je alvast begonnen bent, terwijl je dat voor morgen pas had gepland. Je klieren scheiden dan Dopamine en Endorfine af. Dit zorgt dat je hersenen een positief gevoel overhouden aan je actie en dat graag nog eens doen (soort verslavingsdrang). Als je morgenochtend uit je bed wil, helpen je hersenen al een klein beetje mee. Cool he?! Hoe vaker je dit probeert en accepteert dat je het goed hebt gedaan, des te groter is de kans van slagen. Denk er wel om: Als het je een dagje niet lukt, is het geen schande. Je mag ook wel eens een dagje rustig aan doen. Gewoon op het moment dat je het ‘vergeten’ bent, direct alsnog doen en stimuleer jezelf.

Kungfu is efficient en effectief werken aan het verbeteren van jezelf. Dat kun je alleen doen door zoveel mogelijk te leren begrijpen van jezelf en de dingen om je heen. Alleen maar leren stoten in de les is niet genoeg. Leren weren is ook niet genoeg. Het is begrijpen waarom bewegingen op elkaar passen en waarom bepaalde effecten tussen krachten plaatsvinden. Het is nog veel belangrijker jezelf te begrijpen. Als je vandaag jezelf begrijp, kun je morgen je kungfu al tien keer beter.

Probeer het en laat anderen weten hoe het gaat! Vaak stimuleert het anderen om ook mee te doen!

smallvictories

 

 

 

Zacht, zo hard als het kan

Het diepe in.

Vaak is het moeilijk om te beginnen met een verandering. Dit kan door veel dingen komen. We kijken tegen mogelijke gevolgen op, maar vaker nog komt het doordat we niet precies weten waar we moeten beginnen met veranderen.

Er zijn legio aan ‘guru’s’ die kunnen vertellen dat het ‘doen doen doen’ is, of dat je het langzaam aan moet doen, of dat je je ‘mindset’ eerst moet veranderen. Het erge is….ze hebben allemaal gelijk. Maar helaas zijn er net zoveel mensen die willen veranderen, als dat er guru’s zijn en die mensen werken allemaal anders in hun hoofd en zenuwstelsel. En daarbij, de ene verandering is de andere niet. Nieuw behang is iets anders dan een nieuw haarkleur. Een nieuwe haarkleur is iets anders dan ’s ochtends gaan hardlopen/joggen, en ’s ochtends gaan hardlopen/joggen is weer iets heel anders dan beslissen dat je je voedingsgewoontes verandert of een nieuwe sport begint.

We hebben dus: Doen doen doen, met mate en change your mindset (en van alles er tussen in).

Deze reeks van berichten, die vallen onder ‘Verbeter jezelf door verandering’, zal hierna over theoretische voorbeelden, praktische valkuilen, persoonlijke anecdotes en gezamenlijke acties gaan.

Zacht, zo hard als het kan

Iedere tocht begint met de eerste stap

Een bekend gezegde dat toegeschreven wordt aan Lau Tzu (dit is een pseudoniem voor de vermeende schrijver/samensteller van de Tao Te Ching):

  Zelfs een mars van duizend mijl begint met de eerste stap.Lao Tse

Iedere dag loop je (of wanneer dit niet kan, beweeg je je in een andere vorm voort) en dat lopen heeft bepaalde doelen. Soms loop je ergens naar toe, tegelijkertijd loop je ergens vandaan. Maar in alle gevallen beweeg je en veranderen er dingen. Je verplaatst je, waardoor de omgeving verandert. Je ziet andere dingen, waardoor jij verandert. Je gaat ergens vandaan, waardoor dat een herinnering wordt, en je gaat ergens naartoe waar vaak een verwachting ligt.

Nu gaat deze reeks over verbeteren en/of veranderen van jezelf (Het liefst verander je hoop ik, door er beter van te worden of iets beters achter te laten) en is er een ding dat ons vaak van verandering weghoudt, of waardoor verandering ‘mislukt’. Hoe kan dat?

De belangrijkste reden is: Niet voorbereid zijn. 

Het gezegde van Lao Tse/Tzu is heel gemeen. Er zit namelijk meer in. Ja, de overduidelijke bedoeling is: Om ergens naar toe te gaan, hoe ver ook, je moet wel beginnen te lopen. Maar, als je de vetgedrukte tekst hierboven leest, zie je dat deze hier ook nog in het gezegde te vinden is.

Immers, als je een tocht gaat maken, is het wel belangrijk dat je van te voren weet of je een mars van duizend mijl gaat maken, of maar tien meter. Voorbereiding hierbij, het bewust zijn van het feit dat je aan een tocht begint, is alleen al belangrijk. Immers, als je begint te lopen zonder te weten waarheen, kom je ook niet echt ‘aan’, maar ‘ergens’.

Dit geldt niet alleen voor lopen, maar eigenlijk voor alle acties die je onderneemt. Doe je dingen zonder bewust te zijn, weet je niet zeker of je aankomt waar je wilt. Of het nu aardappelschillen is, of het leren van Quantum Fysica.

Zacht, zo hard als het kan

Stappenplan

Zo, we zijn onderweg. Verandering, verbetering….maar waarvoor? Wat moeten we nu eigenlijk allemaal doen om te veranderen?

Tja, helaas is verandering ‘ad hoc’, of zomaar, meestal gedoemd, tenzij je een hele goede emotionele drijfveer hebt…en dan nog….

Het veranderen van jezelf, je acties, reacties, emoties, omgeving, fysieke vaardigheden en/of eigenschappen, vereisen enige planning.

Het belangrijkste is weten dat het tijd kost. Iemand zei eens: ‘1 cent in, 1 cent out. Likewise, 1 minute in, one minute out’. Daarmee bedoelde hij (Choi), dat wanneer je iets wilt leren of veranderen, je niet van 1 stap, of 1 minuut, of 1 cent, meer verandering dan dat verwachten.

Een stappenplan hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn, ook niet minutieus. Waar het zonder plannen vaak mis gaat, gaat het met anderen weer fout als men te precies wil afstemmen wat er moet worden gedaan. MAW, er moet een middenweg worden gezocht.

Het eerste planningsniveau is niets meer dan: Beginnen, herhaaldelijke acties, doel.

Zo makkelijk is het. Beginnen is wanneer je kiest om iets te leren, veranderen, verbeteren. Dat heb je vaak al gedaan op het moment dat je het idee hebt om een plan te bakken.

Zoek voor je verandering/verbetering/leerproject een begin niveau dat uitdaagt, maar voornamelijk makkelijk is voor jezelf. Waarom?

 1. Wanneer iets makkelijk is, hoef je niet voor je project/plan nog extra dingen te leren, die een afhankelijkheid creëren voor je uiteindelijke doel te slagen. Immers, als je wilt leren kruipen, moet je niet gaan bedenken dat je eerst ook moet kunnen fietsen, voor je je doel hebt gehaald, dan is de kans groot dat je je al frustreert voor je kunt lopen.
 2. Iets dat je al goed kunt, is makkelijker tussendoor te doen (als het iets is met verbeteren van jezelf), maar bovendien goed is vol te houden. Stel je voor dat je sterker wilt worden. Je kunt ervoor kiezen om naar de sportschool te gaan, wat geld vereist, maar ook reizen en leren omgaan met de toestellen en misschien ook nog de stap maken om een trainer in de hand te nemen. Als je daarentegen thuis stenen in de tuin gaat verplaatsen, is dat dubbel winst. Of in huis je interieur veranderen, zolang je maar wel naar je lichaam luistert.

Houdt daar naast wel vol! Dus als je het 1 dag gedaan hebt, niet stoppen, stel voor jezelf een limiet die overeenkomt met iets dat net iets verder ligt dan je denkt dat je aan kunt. Dus: Heb je voorheen iets 4 dagen volgehouden, neem je dan voor het 5 dagen vol te houden. Lukt dat dan ben je meteen twee goals verder.

 1. Je bent begonnen en onderweg.
 2. Je hebt een gevoel van winst gecreëerd met het minimale! SUPER!

 

We zijn weer van start!

We zijn weer van start!

De school start deze week weer met lessen. Dinsdag 30-8 begint de binnenles in Buurtcentrum de Brink. Zie jullie om 19.30!