Ook voor volwassenen geldende zelfde doelstellingen:

  1. Persoonlijkheidsontwikkeling
  2. Lichamelijke ontwikkeling
  3. Sociale ontwikkeling

Maar, laten we elkaar nu wel in onze waarden en begrijpen dat volwassenen natuurlijk (meestal) niet meer hoeven te worden verteld hoe in onze maatschappij met elkaar om te gaan. Het is echter niet altijd alleen afhankelijk van onszelf. Immers, in iedere omgeving waar we komen zijn verschillende mensen met net zoveel verschillende denkbeelden, opvoedingen en emotionele gedragingen. Dit kan soms/regelmatig/vaak (kras door wat voor je gevoel van toepassing is) tot conflicten leiden. Deze conflicten hoeven niet fysiek te zijn. Ze kunnen in woord, of gevoel zijn, maar net zo goed in persoonlijke instelling t.o.v. derden of ideeën.

Kungfu (bij ons) heeft als uitgangspunt: Eerlijkheid. In eerste instantie moet een ieder eerlijk tegen zichzelf zijn. Anders is er geen mogelijkheid om te leren of leren we de verkeerde dingen of beletten anderen optimaal te leren. Daarnaast is Kungfu alleen oefenen geen goede optie. We doen het dus samen. Je leert van elkaar, welk niveau je ook hebt. Om dit goed te kunnen doen, moeten we elkaar respecteren en accepteren zoals we zijn. Het is aan ieder zelf om te veranderen of te verbeteren, nooit aan een ander.

Het gezegde hierin is: Wanneer door logica gedwongen, bepaalt eerlijkheid het zicht op redelijkheid.

Bij onze lessen gaan we dus open en eerlijk met elkaar om. Kritisch zijn is een essentieel element. We trainen wat we kunnen leren en proberen grenzen zelf te verleggen. We bieden elkaar een helpende hand bij de ontwikkeling van onze kennis en kunde.

Wil je weten hoe dit zich in de praktijk verhoudt, kom dan eens op een proeflesavond trainen (zie hiervoor het lesrooster met proeflesdagen)