Net als bij de kinderen zijn de drie kernelementen belangrijk:

  1. Persoonlijkheidsontwikkeling
  2. Lichamelijke ontwikkeling
  3. Sociale ontwikkeling

Waar bij kinderen nog een sterke drang naar structuur bestaat, is vaak bij de jeugd de behoefte tot zelf ontplooiing een must. Na hun 9de of 10de levensjaar willen kinderen graag uitproberen wat ze zelf al begrijpen. Het leren gaat niet meer puur om nabootsen en volgen. Het is dan voor karakter en emotionele groei ook erg belangrijk hier ruimte voor te bieden en aandacht aan te besteden. De stichting geeft hiervoor een gecontroleerde omgeving, waar jeugd zelfstandigheid en doorzettingsvermogen leert. Zoals ook voor jonge kinderen de maatschappij snel verandert, is dit ook voor de jeugd zo. Soms zelfs iets te snel, omdat zij hier in het dagelijks leven direct mee verbonden zijn. Het is dan belangrijk dat kinderen leren goed om te gaan met tegenslag en snelle verandering. Dit is voor ieder individu anders.

Vanaf 9 jaar verandert het lichaam weer snel. Waar het tussen de 4 en 7 langzaam groeide begint vaak vanaf 9 jaar de spiergroei sneller te worden. Ook de motorische ontwikkeling en lengte van ledematen lijken vaak van elkaar vervreemd te raken. Door in deze periode herkenbare oefeningen te doen, kan het lichaam maar ook de geest van het kind deze fase goed gebruiken om uiteindelijk de puberteit in te gaan met een voorsprong, in plaats van een achterstand.

Vanaf circa 9 jaar zitten de kinderen op school in de bovenbouw. Ze leren meer over de maatschappij in sociale zin. Waar in de onderbouw nog aandacht was voor beroepen, is dit in de bovenbouw aan het verschuiven naar politiek en hoe groepen met elkaar om gaan. Hoe dit veranderd is door de tijd, is te merken aan de verschillen vaak tussen het besef van ouders en jeugd met betrekking tot relaties in sociale zin (denk maar aan online social media en chatten).

Het doel van de stichting is een veilige en gestructureerde omgeving te bieden waar zelfontplooiing en besef van zelfwaardering op cognitief vlak wordt gestimuleerd.