You yin your yang?

Wie met Kungfu in aanraking komt (om te leren), moet weten wat Yin en Yang zijn.

Het ‘Dao’ of Tajitu teken in het midden van ons logo vertegenwoordigt Tao en de verandering van Yin en Yang. Wellicht is het je bekend dat dit de verandering van uitersten naar uitersten is (de zwarte stip is het begin van de ontwikkeling naar het grote deel zwart, waar dan de witte stip weer het begin is van de ontwikkeling naar het grote witte deel).

Wat waarschijnlijk minder goed in het geheugen ligt, is wat Yin is en wat Yang is. Leerlingen die de lessen hebben bijgewoond waar het benoemd werd, weten dat het eigenlijk niet echt uit maakt, maar dat er van historie uit wel een redenering achter zit, dat zwart Yin wordt genoemd en wit Yang. Als je naar een hoge berg kijkt (waar er in China nogal wat van zijn), dan heeft de berg ‘twee’ kanten (natuurlijk is een berg niet plat en niet vierkant), een warme belichte kant en een koude schaduw kant. De warme lichte kant, straalt warmte uit, terwijl de schaduw kant ‘koude’ lijkt uit te stralen. Dit is echter niet het geval. De koude kant onttrekt warmte aan zijn omgeving. Zo is het ook niet helemaal waar dat de lichte kant warmte uitstraalt, maar ook reflecteert. Het is echter wel waar Yin en Yang hun oorspronkelijke betekenis vandaan hebben.

In Kungfu (Wudang T’ai Chi en Shaolin Kungfu), geldt dat Yin een absorberende opbouwende beweging is en Yang een explosieve ontladende beweging is. 

Breath in, breath out

De training van Kungfu heeft natuurlijk te maken met het kunnen gebruiken van deze twee uitersten. Denk er goed om dat Yin en Yang geen gedefinieerde waarden zijn zoals wel vaker in het westen de misvatting is. Yin en Yang zijn niet bijvoorbeeld ‘mannelijk’ of ‘vrouwelijk’. Je kunt hooguit zeggen dat Yin of Yang op een bepaald moment ‘meer mannelijk’ of ‘meer vrouwelijk’ is.

Yin en Yang zijn beter te vertalen naar ‘meer in’ en ‘meer uit’. Een glijdende schaal dus. Als je dit begrijpt, zul je veel van Kungfu en andere aspecten van het leven kunnen leren. Het wordt dan duidelijk dat bijvoorbeeld een beweging vooruit kan gaan, maar toch Yin kan zijn. Of achteruit en toch Yang. Waar iemand die de begrippen niet goed begrijpt, al snel zal zeggen dat alle vooruit gaande bewegingen Yang zullen zijn, en terug gaande bewegingen Yin, zie je hopelijk nu, dat het niet de beweging is die Yin of Yang is, maar een beweging afhankelijk van de intentie ‘meer yin’ of ‘meer yang’ is.

In de Chinese geneeskunde worden dezelfde woorden op dezelfde wijze gebruikt, maar dan voor de gezondheid. Iemand die warm is, straalt warmte uit en is daarom Yang (ontladende energie). Maar soms is het afhankelijk van de locatie, waardoor iets een yin’ Yang energie kan zijn. Dus door een opbouw van energie, straalt een gebied. Om hier niet te veel informatie te geven waardoor je door de bomen het bos niet meer ziet, zal ik het daarbij laten.

Now you are more Yin

Voordat je een stoot geeft focus je je en zet je je lichaam zo, dat je effectief bent en energie hebt om te stoten. Voordat je een blok zet, verplaats je je lichaam zo dat het met minimale energie van binnen, maximale energie van buiten kan ontvangen. Dit is allemaal een opbouw van Yin, voor Yang (dan wel uitgaand, dan wel inkomend). Zoals bij alles, gaat het om voorbereiding. Voorbereiding (Yin) is alleen mogelijk als je de tijd neemt om een situatie te analyseren. Je kunt alleen een oplossing vinden, als je de onderdelen nodig voor de oplossing, hebt geleerd. Ook dit is allemaal Yin, in voorbereiding op Yang.

Kungfu is Yin en Yang gebruiken in beweging en kracht. Kungfu is ook leren gebruik te maken van de beweging, de kracht en de verschuiving van Yin naar Yang en andersom.