Basis van Kung Fu

 Kung Fu is verre van alleen een fysieke aangelegenheid. Natuurlijk train je om vormen en handelingen te leren, maar om er de juiste toepassing voor te vinden, is het belangrijk om ook de theorie van Kung Fu en het innerlijke ervan te kennen. Niet alleen ervan af te weten, maar sommige dingen zijn nog belangrijker om je eigen te maken dan de vorm.

 In films (het medium dat ons meestal aanmoedigt om een martial arts te gaan leren), is er altijd een goede en een kwade kant. De kwade kant heeft bepaalde eigenschappen die eigenlijk altijd tot problemen leiden. De goede kant kan ook tot problemen leiden, maar meestal per ongeluk. Ondanks dat deze films uit het verre oosten komen, waar wij als westerlingen vaak weinig begrijpen van culturele verschillen, begrijpen we toch de begrippen (zelfs de nuances) die in de films naar voren komen (Goed, Kwaad, Eer, Respect). Deze begrippen zijn niet door de filmmakers bedacht, maar zoals je waarschijnlijk wel zult begrijpen komen die voort uit de martial arts zelf (doorvlochten met lokale cultuur, die vaak het onbegrip oproept).

Moraal van het verhaal

Al sinds een aantal eeuwen kent de martial arts een globale morale code. Degene die ik hier voorzet wordt de Shaolin Moraal genoemd (maar iemand met gezond verstand komt zelf tot vergelijkbare regels), welke afgeleid zijn van de 12 Shaolin Ethieken, de 10 Shaolin Verboden en de 10 Shaolin Geboden. Hoewel deze uit een andere tijd en cultuur komen, kun je een redelijk goede algemene noemer vinden in alle regels.

Natuurlijk zijn die regels die voorkomen uit een periode die andere normen en waarden kende dan wij nu. Sommige dingen lijken vanzelfsprekend (vergis je niet, ze lezen is iets anders dan ze leven), maar andere zijn soms nu niet meer helemaal mogelijk: Wreedheid en misdaad een halt toe te roepen kan maar tot een bepaalde hoogte, sommige dingen zijn werk van de politie (dat moet je niet weerhouden om bij de politie te gaan overigens). Vroeger was het iets duidelijker wie een misdadiger was en wie niet. De grenzen hiervoor lagen anders. Tegenwoordig kan voor de een iemand die door rood rijdt een misdadiger zijn, voor de ander iemand die een ander vermoord.

In vrijwel alle vechtkunsten die een basis in Boeddhisme of Taoïsme hebben, kennen een verwerking van de volgende regels, ik noem ze hier voor de koppeling aan Hung Gar ‘De Tien Tijgers van Kanton’:

  • Handel altijd rustig en spreek rustig
  • Wees eerlijk en open, maar tegelijk nederig en leergierig (ook als je iemand helpt)
  • Wees vriendelijk en genereus
  • Help anderen, of ze nu zwak zijn of gewoon hulp nodig hebben
  • Voorkom misbruik, ruzie en wreedheid (begin deze nooit zelf en voorkom ze waar mogelijk, eindig ze zonder wreedheid te begaan)
  • Leer vol discipline en met diepgang
  • Wees voorbereid op situaties, houd controle
  • Heb respect voor je meester, voorouders van je lijn en alle kungfu stijlen
  • Heb respect voor je medeleerlingen en school
  • Bescherm en verspreid de kennis van Kung Fu aan de juiste personen

Deze ‘tien tijgers’ zijn de verzameling van de eerder genoemde regels. De waarheid is echter ver van mooi: De regels zijn niet van het begin van de Kungfu, echter vanuit het boeddhisme en Taoïsme zijn deze leerstellingen doorgesijpeld in de scholen die naast Kungfu ook boeddhistisch of Taoïstisch waren. Er waren vroeger legio aan Kungfu scholen die zich niet aan morele of ‘ridderlijke’ codes hielden. De betere scholen leerden alleen leerlingen die zich een toonbeeld toonden voor de school (dit verwachten wij binnen onze school ook). De mindere scholen gaven les voor veel geld en vonden het allemaal wel best wat je verder deed.