De NOCNSF heeft inmiddels het volgende officiele statement over sport in Nederland:

Het kabinet heeft voor heel Nederland ook opgeroepen sociale contacten in het algemeen sterk te verminderen. Deze oproep wordt door NOC*NSF ondersteund door de Nederlandse sport op te roepen om alle andere clubbijeenkomsten zoals trainingen, overleggen, vergaderingen en vieringen ook af te gelasten.

https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-sportactiviteiten-in-nederland

Dit zou in principe betekenen dat wij ook zouden moeten stoppen met lesgeven tot 1 april. Wij zien ons hier op een kruispunt. Zoals ik in de lessen heb aangegeven, zie ik voor gezonde mensen die sporten geen verhoogd risico. Toch hebben we besloten om voor de kinder- en jeugdgroepen de lessen in navolging van het bovenstaande tot 1 april op te schorten.